.இலங்கை – Шри Ланка

Доменная зона .இலங்கை
Регион:Азия
Код:.xn--xkc2al3hye2a
Страна:Sri Lanka
Дата создания:2010-08-19
Примечание:ILANGAI:TA-TAML
Реестр:http://www.nic.lk
.இலங்கை - Шри Ланка.இலங்கை - Шри Ланка
Управление:
LK Domain Registry
c/o Computer Science and Engineering Department, University of Moratuwa
Moratuwa 10400
Sri Lanka
Администратор:
Prof. Gihan Dias
LK Domain Registry
c/o Computer Science and Engineering Department, University of Moratuwa
Moratuwa 10400
Sri Lanka
Email: gihan@cse.mrt.ac.lk
Voice: +94 11 4216065
Fax: +94 11 2650912
Техник:
Hostmaster
LK Domain Registry
c/o Computer Science and Engineering Department, University of Moratuwa
Moratuwa 10400
Sri Lanka
Email: hostmaster@nic.lk
Voice: +94 11 4216061
Fax: +94 11 2650912